Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2013-03-24)

Nutarimas skelbtas: Žin., 2004, Nr. 172-6350

Neoficialus nutarimo tekstas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL UŽSIENIO VALSTYBIŲ, EUROPOS SĄJUNGOS IR TARPTAUTINIŲ VIEŠŲJŲ ORGANIZACIJŲ VĖLIAVŲ kėlIMO ATVEJŲ, STALO IR AUTOMOBILIO VĖLIAVĖLIŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO patvirtinimo

 

2004 m. lapkričio 25 d. Nr. 1495

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo (Žin., 1991, Nr. 20-517; 2004, Nr. 115-4274) 12 straipsnio 2 ir 7 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Užsienio valstybių, Europos Sąjungos ir tarptautinių viešųjų organizacijų vėliavų kėlimo atvejų, stalo ir automobilio vėliavėlių naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

L.e. Ministro Pirmininko pareigas                                                      Algirdas Brazauskas

 

 

L.e. užsienio reikalų ministro pareigas                                               Antanas Valionis

 

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2004 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1495

 

 

 

UŽSIENIO VALSTYBIŲ, EUROPOS SĄJUNGOS IR TARPTAUTINIŲ VIEŠŲJŲ ORGANIZACIJŲ VĖLIAVŲ KĖLIMO ATVEJŲ, STALO IR AUTOMOBILIO VĖLIAVĖLIŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Užsienio valstybių, Europos Sąjungos ir tarptautinių viešųjų organizacijų vėliavų kėlimo atvejų, stalo ir automobilio vėliavėlių naudojimo tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis Aprašas) reglamentuoja atskirus užsienio valstybių, Europos Sąjungos ir tarptautinių viešųjų organizacijų vėliavų kėlimo atvejus, užsienio valstybių, Europos Sąjungos ir tarptautinių viešųjų organizacijų stalo vėliavėlių (toliau vadinama – stalo vėliavėlė) ir automobilio vėliavėlių naudojimo tvarką.

2. Užsienio valstybių, Europos Sąjungos ir tarptautinių viešųjų organizacijų vėliavos keliamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo (Žin., 1991, Nr. 20-517; 2004, Nr. 115-4274) ketvirtuoju skirsniu ir Oficialių svečių priėmimo Lietuvos Respublikoje tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 1485 (Žin., 2003, Nr. 113-5077) (toliau vadinama – Oficialių svečių priėmimo Lietuvos Respublikoje tvarka).

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos oficialus svečias ir oficialus renginys yra apibrėžtos Oficialių svečių priėmimo Lietuvos Respublikoje tvarkos 5 punkte, o sąvokos stalo vėliavėlė ir automobilio vėliavėlė Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo 2 straipsnyje.

 

 

II. UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR EUROPOS SĄJUNGOS VĖLIAVŲ KĖLIMO ATVEJAI

Skyriaus pavadinimo pakeitimai:

Nr. 238, 2013-03-20, Žin., 2013, Nr. 30-1473 (2013-03-23)

 

4. Užsienio valstybės vėliava keliama prie Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos užsienio valstybės diplomatinės atstovybės vadovo skiriamųjų raštų teikimo proga.

Punkto pakeitimai:

Nr. 238, 2013-03-20, Žin., 2013, Nr. 30-1473 (2013-03-23)

 

5. Užsienio valstybių vėliavos prie, virš ar ant Lietuvos Respublikos savivaldybių institucijų ir įstaigų pastatų gali būti iškeliamos, kai jose lankosi tų užsienio valstybių savivaldybių delegacijos.

 

51. Europos Sąjungos vėliava keliama Europos Vadovų Tarybos patvirtinto pirmininkaujančių valstybių trejeto, į kurį įeina Lietuva, pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai laikotarpiu prie, virš ar ant pastatų, nurodytų Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1–7, 9 ir 10 punktuose.

Papildyta punktu:

Nr. 238, 2013-03-20, Žin., 2013, Nr. 30-1473 (2013-03-23)

 

III. UŽSIENIO VALSTYBIŲ, EUROPOS SĄJUNGOS IR TARPTAUTINIŲ VIEŠŲJŲ ORGANIZACIJŲ STALO VĖLIAVĖLIŲ NAUDOJIMAS

 

6. Stalo vėliavėlė statoma patalpoje, kurioje vyksta oficialus renginys, ant stalo, prie kurio sėdi oficialus svečias, arba prireikus kitoje patalpoje gerai matomoje vietoje.

7. Jeigu stalo vėliavėlė turi būti ant stalo, prie kurio sėdi oficialus svečias, ji pastatoma prieš oficialų svečią – jam iš dešinės arba priešais jį.

8. Jeigu stalo vėliavėlė turi būti kitoje patalpoje, ji statoma kartu su Lietuvos stalo vėliavėle laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyto eiliškumo ir suteikiant Lietuvos stalo vėliavėlei garbingiausią pagal heraldikos principus vietą.

 

IV. UŽSIENIO VALSTYBIŲ, EUROPOS SĄJUNGOS IR TARPTAUTINIŲ VIEŠŲJŲ ORGANIZACIJŲ AUTOMOBILIO VĖLIAVĖLĖS NAUDOJIMAS

 

9. Užsienio valstybės, Europos Sąjungos arba tarptautinės viešosios organizacijos automobilio vėliavėlė kabinama ant stovelio, kuris tvirtinamas prie automobilio priekinio dešiniojo sparno.

 

 

 

––––––––––––––––

 

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 238, 2013-03-20, Žin., 2013, Nr. 30-1473 (2013-03-23)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. LAPKRIČIO 25 D. NUTARIMO NR. 1495 "DĖL UŽSIENIO VALSTYBIŲ, EUROPOS SĄJUNGOS IR TARPTAUTINIŲ VIEŠŲJŲ ORGANIZACIJŲ VĖLIAVŲ KĖLIMO ATVEJŲ, STALO IR AUTOMOBILIO VĖLIAVĖLIŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

*** Pabaiga ***

 

 

Redagavo Aušra Bodin (2013-03-25)

                  Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.